> Oferta

Firma geodezyjna M-GEO - oferta

Firma M-GEO oferuje usługi geodezyjne i kartograficzne w pełnym zakresie. Do powierzonych nam zleceń podchodzimy indywidualnie i rzetelnie. Jesteśmy w stanie przygotować precyzyjne mapy geodezyjne, mapy numeryczne oraz mapy do celów projektowych, które będą pomocne przy wielu pracach budowlanych. Wykonujemy także pomiary geodezyjne z zastosowaniem najnowszego sprzętu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, która znajduje się poniżej. Jeśli nie udało się Państwu znaleźć pożądanej usługi, to zachęcamy do kontaktu.

Nasze usługi geodezyjne:

 • ogólnogeodezyjne

  • pomiary sytuacyjno – wysokościowe
   • - aktualizacja map zasadniczych do celów projektowych w formie cyfrowej
   • - aktualizacja map zasadniczych do celów projektowych w formie analogowej
   • - modele przestrzenne rzeźby terenu
   • - numeryczne opracowania kartograficzne
  • pomiary realizacyjne
   • - tyczenia obiektów liniowych i powierzchniowych
   • - tyczenia sieci uzbrojenia terenu
  • pomiary inwentaryzacyjne
   • - pomiary inwentaryzacyjne obiektów liniowych i powierzchniowych

 • geodezja inżynieryjno-przemysłowa

  • obsługa geodezyjna inwestycji
   • - budownictwa drogowego i kolejowego
   • - budownictwa obiektów inżynierskich
   • - budownictwa kubaturowego
  • pomiary inżynierskie
   • - badania przemieszczeń, osiadań, odkształceń i pionowości obiektów przemysłowych
   • - pomiary realizacyjne i kontrolne torów suwnicowych
   • - pomiary mas ziemnych, opracowanie wyników pomiarów i ich bilansowanie
   • - pomiary przekrojów i profili podłużnych i poprzecznych obiektów liniowych i inżynierskich
   • - pomiary i tworzenie numerycznego modelu terenu

 • mapy numeryczne

  • tworzenie map numerycznych
   • - środowisko Autocad i Microstation
  • cyfrowe opracowania kartograficzne
  • numeryczne projektowanie obiektów liniowych i powierzchniowych

 • geodezja urządzeniowo-rolna, ewidencja gruntów, budynków i lokali

  • badanie stanów prawnych nieruchomości
  • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
  • regulacja stanów prawnych
   • - rozgraniczenia nieruchomości
   • - podziały nieruchomości
   • - scalenia nieruchomości
   • - wznowienia granic nieruchomości

 • komputerowe opracowania geodezyjne i projektowe

 • kompleksowa obsługa inwestycji

  • prace przygotowawcze
   • - przygotowanie dokumentacji do uzyskania WZZiT oraz pozwolenia na budowę
   • - opracowań planistycznych związanych z tworzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
   • - przygotowanie wszelkich dokumentów branżowych
   • - uzyskanie informacji, danych niezbędnych do lokalizacji inwestycji
   • - przygotowanie kompleksowych informacji na temat odpowiednich nieruchomości dla lokalizacji inwestycji
   • - dobór korzystnych lokalizacji wraz z pośrednictwem kupna - sprzedaży
   • - prace projektowe, budowlano - architektoniczne
  • organizacja procesu inwestycyjnego
   • - przygotowanie dokumentacji realizacyjnej
   • - pomoc w organizacji uczestników procesu wykonawczego
   • - organizacja zaplecza sprzętowego – materiałowego
  • nadzór i kontrola procesu inwestycyjnego
  • odbiór końcowy inwestycji
   • - przygotowanie dokumentacji odbiorowej
   • - pomoc w uzyskaniu wszelkich uzgodnień, pozwoleń na użytkowanie

 • projektowanie, architektura, urbanistyka, budownictwo

  • przygotowanie dokumentacji projektowej
   • - projekt zagospodarowania terenu
   • - projekt architektoniczno – budowlany
  • opracowania planistyczne
   • - dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   • - dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

projekt i wykonanie - Kaczka Studiostrona główna o firmieofertaRealizacjeReferencjeKontakt